חיישנים

בעמוד החיישנים תמצאו למעשה כל מה שנותן פקודת I/O , כולל חיישני פילוס וחיישני סוף תנועה ....

sensora.png